فریاد کشیدن


از قدیم میگن یه دیوونه یه سنگ میندازه تو چاه ... صدتا عاقل نمیتونن درش بیارن


 در صورتیکه هیچ امیدی به برنده شدن در بازی نباشد ، این فن در 1 دقیقه ی پایانی بازی  و بصورت علنی اجرا میشود....